Navigace

Partneři

On-line testy z angličtiny

On-line testy z anglického jazyka jsou rozděleny do několika kategorií dle obtížnosti. Počet testů z angličtiny se bude průběžně zvyšovat. Připravili jsme pro Vás několik různých testů, abychom Vám umožnili zajímavé a různorodé procvičování gramatiky.

Testy z angličtiny můžete spouštět přímo z této stránky a nebo si vybrat Vaší nejoblíbenější kategorii testů v levém menu. V těchto kategoriích najdete i podrobnější popis jednotlivých typů testů z angličtiny.

Doplňování slov I

U těchto online testů z angličtiny musíte do anglického textu doplňovat chybějící slova. V každém textovém poli chybí právě jedno slovo. Dbejte také na velká a malá písmenka a na přehlasované znaky.

» Online cvičení na porozumění anglického testu.
» Online cvičení z angličtiny - has, have, is, are
» všechny testy z této kategorie

Doplňování slov II

U těchto online testů z angličtiny musíte do anglického textu doplňovat chybějící slova. Máte ovšem vždy možnost výběru z několik slov. Jedná se tedy o lehčí variantu online testu Doplňování slov I.

» Anglický online test - In the hotel
» Didaktický test z maturity z angličtiny online
» všechny testy z této kategorie

Přepisování vět

V tomto online testu musíte dle uvedených požadavků přepsat původní větu do správného tvaru. Dbejte také na velká a malá písmenka a na přehlasované znaky.

» Záporné věty v angličtině - přítomný čas
» Test z angličtiny - porozumění textu
» všechny testy z této kategorie

Porozumění textu

V tomto online testu z angličtiny se procvičuje pochopení neznámého textu. Pečlivě si přečtěte text a poté zodpovězte níže uvedené otázky. Všechny otázky jsou typu Ano/Ne. Všechny texty jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů.

» Online test z angličtiny - A1
» Státní maturita z angličtiny 2018 - Online test
» všechny testy z této kategorie

Základní test

U těchto online testů z angličtiny vybíráte jednu správnou odpověď z několika možností. Vždy je správná pouze jedna odpověď. S takovýmto typem testu se nejspíše setkáte během přijímacích zkoušek na střední nebo vysokou školu.

» Maturita z angličtiny 2018 zdarma online
» Státní maturita z angličtiny 2018 - Jazyková kompetence
» všechny testy z této kategorie

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy